LEKCE KUNDALINÍ JÓGY

SESTAVA ODOLNOST VŮČI NEMOCEM A MEDITACE AKAAAL

I doma je vhodné zachovat pořadí částí. Začínáme úvodními mantrami Ong Namo Guru Dev Namo 3x a pak Add Gure Name, Gugad Gure Name, Sad Gure Name, Siri Guru Deve Name 3x. Pokračujeme sestavou na Odolnost vůči nemocem, následuje relaxace a meditace AKAAAL. Zakončíme mantrou Sat Nam. :-) Sabina

SESTAVA ODOLNOST VŮČI NEMOCEM

Tato krija dodává fyzickou sílu a posiluje odolnost vůči ne - mocem. Jako prevence nachlazení a dalších onemocnění je důležité udržovat dobře fungující trávení a vyměšování. Máme-li navíc vyrovnaný metabolismus, budeme srdeční.

 1. Pumpování břichem

Sed na paty, vzpažíme, dlaně spojené. Nádech, zadržíme dech a silně vtáhneme oblast pupku směrem k páteři. Povolíme a rytmicky pokračujeme v pumpování břichem. Až se dostaví potřeba výdechu, vydechneme, nádech pumpujeme břichem. Cvičíme 1 – 3 minuty. Na závěr nádech, výdech a odpočinek.

Účinek: Tento cvik stimuluje trávení a kundaliní energii ve třetí čakře.

 1. Medvědí zámek

Sed na paty, prsty zahákneme do Medvědího zámku před hrudníkem, paže rovnoběžně s podložkou. Nádech, zadržíme dech a pokusíme se ruce silou rozpojit, aniž bychom je skutečně povolili. Výdech, povolíme tah rukou, nádech a opět taháme ruce od sebe. Cvičíme 1 – 3 minuty. Na závěr nádech, výdech a odpočinek.

Účinek: Otevírá srdeční centrum a stimuluje brzlík.

 1. Předklony v sedě

Sed na paty, ruce spojíme za krkem do Venušina zámku. Prsty jsou propletené, ženy mají pravý malíček ke stropu, muži levý malíček. Nádech, výdech a předklon, čelo na podlahu. Nádech a návrat zpět do sedu. Pokračujeme za hlubokého dechu 1 – 3 minuty. Na závěr nádech do sedu, výdech a odpočinek.

Účinek: Cvik zlepšuje trávení a zvyšuje pružnost páteře.

 1. Předklon v sedě s nataženými DK

Sed, nohy přednožené na podložce. Prsty rukou uchopíme prsty nohou (ukazováček a prostředníček ruky se zahákne za palec na noze, bříško palce ruky tiskne nehet palce nohy). Nádech, výdech a protáhneme bederní páteř, od pupku se začneme předklánět a protahujeme páteř obratel po obratli do předklonu. Hlava jde jako poslední. Dýcháme přirozeně a vydržíme v této pozici 1 – 3 minuty. Na závěr nádech, výdech a odpočinek.

Účinek: Toto cvičení umožňuje oběh výměšků žláz po celém těle a působí hluboké uvolnění.

 1. Kroužky hlavou

Jednoduchý sed, kroužíme hlavou po směru hodinových ručiček (nejdříve pravé ucho k pravému rameni). Ramena jsou uvolněná a nehybná, lehce protahujeme krk. Cvičíme 1 – 2 minuty po směru a 1 – 2 minuty proti směru hodinových ručiček. Na závěr hlavu vrátíme do střední pozice a odpočineme si.

Účinek: Cvičení přivádí více krve do mozku a stimuluje hypofýzu, příštítná tělíska, štítnou žlázu a epifýzu, které společně harmonizují celý organizmus.

 1. Pozice kočka – kráva

Klek na čtyřech, dlaně pod rameny, kolena pod kyčlemi, paty u sebe. Nádech a prohneme páteř dolů, mírný záklon hlavy. Výdech a vyhrbíme páteře vzhůru, brada na hrudník. Pokračujeme rytmicky, dýcháme zhluboka 1 – 3 minuty. Postupně zvyšujeme rychlost, páteř je stále ohebnější. Na závěr ve výchozí pozici nádech, výdech a odpočinek.

Účinek: Cvik napomáhá transformovat sexuální energii 2. čakry a trávicí energii 3. čakry a stimuluje nervy řízené spodními krčními obratli.

 1. Střídavé zvedání ramen

Sed na paty, střídavě zvedáme ramena, hlava se nepohybuje. Nádech a zvedneme levé rameno, výdech a zvedneme pravé rameno. Dýcháme zhluboka a pokračujeme 1 – 3 minuty. Na závěr nádech, zvedneme obě ramena, výdech a odpočinek.

 1. Pozice mrtvoly

Leh na záda, ruce podél těla, dlaně vzhůru. Hluboké uvolnění 5 – 7 minut.

 1. Pozice trojúhelníku

Chodidla na zemi na šíři pánve, dlaně na zemi na šíři ramen, hýždě vysoko. Natažené nohy, rovná páteř, natažené ruce, hlava v prodloužení páteře, brada zasunutá. Výdrž v této pozici 5 minut. Na závěr nádech, výdech, zrušíme pozici a odpočíváme.

Účinek: Tento cvik napomáhá trávení, posiluje celý nervový systém, uvolňuje hlavní svalové skupiny těla.

 1. Sloní chůze

Stoj na šíři pánve, hluboký předklon, chytíme se za kotníky nebo nejníže jak můžeme. Nohy natažené v kolenou. Procházíme se 1 – 3 minuty. Vrátíme se na své místo, posadíme se a odpočíváme.

Účinek: Cvik prospívá vylučování, upravuje magnetické pole a připravuje nás tak na meditaci.

 

MEDITACE AKAAAL

Mantra AKAAAL neboli „Nesmrtelnost“ propouští, co je připravené odejít a nechává nám si zcela uvědomit, co je pro nás důležité, co je uvnitř nesmrtelné, co je v nás posvátné, co má smysl. Je vhodné přistupovat k této mantře s úctou.

 • Hluboký nádech a s výdechem vypouštíme dlouhé AKAAAL. Užijeme si každé písmenko. Pokračujeme 3 - 11 minut nebo jak je nám příjemné. Dopřejeme si relaxaci. U této mantry je dobré nechat dostatek času po meditaci pro to, aby se věci usadily.

 

Mantra AKAAAL při opouštění Země a odchodu do Světla

Tento způsob recitace se používá, když se duše člověka rozhodla odejít. Začíná se recitovat v den úmrtí a pokračuje se 17 dní. Mantra pomáhá odcházející duši projít všemi étery až domů. Pozůstalým mantra pomáhá rozloučit se a s láskou propustit...

 • Hluboký nádech a s výdechem vypouštíme dlouhé AKAAAL. Užijeme si každé písmenko. Pokračujeme celkem 3x 17 dní za sebou. I když se dozvíme o smrti později, můžeme recitovat mantru. V tichu uvnitř sebe najdeme odpověď, jak se rozloučit. Meditaci můžeme recitovat pro blízké i pro neznámé bytosti.